Mēs esam iegājuši jaunā laikmetā cilvēces vēsturē. Koronavīrusa (COVID-19) pandēmija ir izplatījusies visā pasaulē.

Vīruss ir skāris visas valstis. Pašlaik ir miljoniem apstiprinātu gadījumu. Šī ārkārtas situācija rada atšķirīgas sekas cilvēku ikdienas dzīvē. Mums visiem ir daudz ko mācīties, daloties pieredzē: ir jādokumentē un jāizpēta pandēmijas ietekme. Jūsu ieguldījums var palīdzēt lēmumu pieņēmējiem mācīties. Tāpēc mēs aicinām jūs, dārgie Zemes līdzpilsoņi, rakstīt par savām domām un pieredzi.

Jūs varat brīvi rakstīt par to, kas jums ir svarīgs, taču šeit ir saraksts ar pamudinājumiem, kas varētu palīdzēt domāt par stāstiem.

  • kā pandēmija ir ietekmējusi jūsu ikdienas dzīvi
  • neparasta pieredze (patīkama vai nepatīkama)
  • savas jūtas attiecībā uz ikdienas dzīvi šādā pandēmijā
  • savus priekšlikumus nākotnei, kā cilvēcei vajadzētu organizēties un dzīvot
  • jūsu pašreizējās un nākotnes rūpes (personiskās un profesionālās)

Papildus jūsu stāstam mēs vēlamies uzzināt vairāk par jums. Tālāk sniegtā informācija nav obligāta, taču tā mums palīdzētu vēl vairāk izpētīt pandēmiju.

Iesniedzot savu stāstu, jūs piedalāties akadēmiskajā pētījumā.

Datu vākšanu un pētījumu organizē:

  • Oulu universitāte, Somija (vesa.puuronen@oulu.fi, iida.kauhanen@oulu.fi, boby.mafi@oulu.fi, audrey.paradis@oulu.fi, maria.petajaniemi@oulu.fi, gordon.roberts @ oulu.fi, lijuan.wang@oulu.fi, simo.hosio@oulu.fi)
  • Mariboras Universitāte, Slovēnija (marta.licardo@um.si, bojan.musil@um.si, tina.vrsnik@um.si, katja.kosir@um.si)