Chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới trong lịch sử của loài người. Đại dịch coronavirus (COVID-19) đã lan rộng khắp thế giới.

Tất cả các quốc gia đã bị ảnh hưởng bởi virus. Hiện tại, có hàng triệu trường hợp được xác nhận. Tình huống bất thường này dẫn đến những hậu quả khác nhau cho cuộc sống hàng ngày của mọi người. Tất cả chúng ta đều có nhiều điều để học hỏi từ việc chia sẻ kinh nghiệm của mình: tác động của đại dịch nên được ghi lại và nghiên cứu. Đóng góp của bạn có thể giúp những người ra quyết định học hỏi. Do đó, chúng tôi mời bạn, những người đồng bào thân yêu của Trái đất, viết về những suy nghĩ và kinh nghiệm của bạn.

Bạn có thể viết tự do về những gì quan trọng đối với bạn, nhưng đây là danh sách các gợi ý có thể giúp bạn suy nghĩ về những câu chuyện.

  • đại dịch đã ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bạn như thế nào
  • kinh nghiệm khác thường (dễ chịu hay không)
  • cảm xúc của bạn về cuộc sống hàng ngày của bạn trong một đại dịch như vậy
  • đề xuất của bạn cho tương lai, nhân loại nên tổ chức và sống như thế nào
  • mối quan tâm hiện tại và tương lai của bạn (cá nhân và chuyên nghiệp)

Ngoài câu chuyện của bạn, chúng tôi muốn tìm hiểu thêm về bạn. Thông tin sau câu chuyện dưới đây là tùy chọn, nhưng nó sẽ giúp chúng tôi điều tra đại dịch hơn nữa.

Bằng cách gửi câu chuyện của bạn, bạn đang tham gia vào một nghiên cứu học thuật.

Việc thu thập dữ liệu và nghiên cứu được tổ chức bởi:

  • Đại học Oulu, Phần Lan (vesa.puuronen@oulu.fi, iida.kauhanen@oulu.fi, boby.mafi@oulu.fi, audrey.paradis@oulu.fi, maria.petajaniemi@oulu.fi @ oulu.fi, lijuan.wang@oulu.fi, simo.hosio@oulu.fi)
  • Đại học Maribor, Slovenia (marta.licardo@um.si, bojan.musil@um.si, tina.vrsnik@um.si, katja.kosir@um.si)